Fotodokumentace operačního zákroku kastrace (ovarihysterektomie) feny

Příprava na operaci

  1. předoperačních vyšetření (vyšetření krve, rentgen hrudníku)
  2. zavedení intravenozního katetru (= kanyla = plastová trubička v cévě, umožňující podávání léků a infuzí), zavádí se z pravidla do přední nohy, pokud je fenečka příliš neklidná či stresovaná můžeme jí před tímto krokem sedovat (=přispat) injekcí do svalu, zavádění kanyly pak už nebude vnímat
  3. premedikace a úvod do narkózy – aplikace sedativních léčiv, opiátů a narkotik – zajistí rychlé usnutí a analgezii (bezbolestnost v průběhu zákroku)
  4. intubace – zavedení endotracheální kanyly (= zavedení plastové hadičky do průdušnice) přes kterou pacient dýchá a přes ni je také později připojen k inhalačnímu narkotickému přístroji
  5. aplikace antibiotické clony a nesteroidních antiflogistik (léky proti zánětu, otoku, bolesti)
  6. příprava operačního pole – vyholení oblasti operační rány s širším okolím, operační pole je důkladně několikrát omyto a na závěr vydezinfikováno
  7. přemístění pacienta na sál – zde je pacient napojen na:

–  inhalační narkotický přístroj (kontinuální přísun plynového narkotika s kyslíkem)

–  monitor životních funkcí (měří a hlásí dechovou, srdeční frekvenci, a jejich hloubku, dále sleduje obsah nebezpečných plynů ve vydechovaném vzduchu)

–  infuzní soupravu (kontinuální přísun iontových roztoků)

 

pacient je poté zafixován do operační polohy a operační pole je opět umyto a vydezinfikováno = pacient je připraven k operaci viz. foto

 

8. příprava operatérů – od této doby probíhá již vše sterilně, dle zásad asepse

 

 

Operační zákrok

 

1. řez kůží a podkožím v oblasti ,, linea alba“

 

2. otevření dutiny břišní v ,,linea alba“= vazivový střed břicha kde se zbíhají svaly, v této lokalizaci je nejmenší krvácení při vstupování do břicha

 

3. vtažení vaječníků do operační rány a jejich podvaz

 

4. odstřižení vaječníku nad podvazem

 

5. vtažení dělohy do operační rány

 

6. podvaz dělohy v děložním krčku

 

7. odstřižení dělohy nad podvazem v děložním krčku a následné ošetření děložního pahýlu

 

8. kontrola dutiny břišní a zašití břišní stěny

 

9. zašití podkoží

 

10. zašití kůže a ošetření rány

 

Pooperační péče

 

Pacient je první den po operaci ještě trošku ospalý a zmatený, domů ale samozřejmě odchází plně probuzený a po svých již v den operace. Pacient má v nožce stále kanylu z důvodu možných pooperačních komplikací, kdy je nutný rychlý přístup do cévy a je nadopován léky proti bolesti. Již za 3 hodiny po operaci může pacient dostat najíst, něco dobře stravitelného, nejlépe měkkého, v malých dávkách, pít může v podstatě hned. Den po operaci zveme pacienty vždy na kontrolu jejich celkového stavu a stavu operační rány. Je – li pacient v pořádku,  vyndáme mu kanylu, dostane domů léky ve formě tablet (antibiotická clona a léky proti bolesti) a do ordinace se vrací až za 10 dnů na vyndání stehů.

Pacient má po operaci ránu přelepenou a má na sobě obleček bránící olizování rány. Rána se nejlépe hojí na vzduchu, proto se nálepka nejpozději za 3 dny sundá, ale oblek se musí ponechat do, doby než se vyndají stehy.

Jelikož fenečky jsou všetečné a vynalézavé, často oblek rozervou a olizují si ránu nebo ji olizují přes oblek a rána mokvá, zejména malá plemena a ,,gaučoví psíci“ (hlídací a venkovní zvířata si rány většinou nevšímají), zde je ale velké nebezpečí otevření rány a zanesení nebezpečné infekce. Majitel by tak měl dbát zvýšené pozornosti o chování psa a stav rány, případně včas zavést opatření aby k olizování nebo dokonce k autotraumatizaci (sebezraňování) nedocházelo. Vhodným řešením jsou krční límce (majiteli označované jako trychtýře, či satelity), nebo volnější stará trika, která pejska tolik nesvírají a nenutí ho tak všímat si rány.

 

Jak fenky operační zákrok snáší?

 

Na rozdíl od samců, kteří výrazně projevují bolest i po drobných zákrocích, fenky tuto celkem náročnou operaci zvládají všeobecně velice dobře. První den jsou trochu zmatené a ospalé zejména vlivem prodělané anestezie a silných léků na bolest, některé feny první noc kňourají. Projev bolestivosti záleží na temperametu a vyrovnanosti feny, fenky které jsou nadměrně polidšťovány a rozmazlovány to všeobecně prožívají více vlivem svého majitele. Druhý den po operaci už si fenečky, ale většinou nic nepamatují a jediné co je trápí je jak se zbavit oblečku nebo toho co je lochtá na bříšku.

Důkazem je naše Aby (hlavní aktérka tohoto článku) – druhý den po kastraci zas lítá jako splašená, jako by žádná operace nebyla a obeček samozřejmě nemá, protože si ho stihla už rozkousat :)

 

Jestli vás zajímá ještě něco na téma ,,kastrace feny“ určitě nám napište nebo se zeptejte v naší ordinaci.

Celé téma je rozpracované do 3 článků, které najdete zde, nebo jsou k dispozici v čekárně naší ordinace : ,, Mýty a fámy o kastraci feny“ ,,Fakta o kastraci feny“ a ,,Fotodokumentace operačního zákroku ovarihysterektomie (kastrace) feny“

MVDr. Veronika Stárková (Bejblová)