Diagnostika je základem k odhalení veškerých problémů. Začíná pečlivým klinickým vyšetřením, na jehož základě lékař doporučí následná vyšetření pomocí hlubších diagnostických neinvazivních i invazivních metod.

Sonografické vyšetření

Neinvazivní metoda vyšetření dutiny břišní a hrudní.

Pomocí sondy přiložené na kůži můžeme během chvilky vyloučit vážná akutní onemocnění zvířete, která vyžadují urgentní chirurgický zákrok.

Odhalíme přítomnost volné tekutiny, stanovíme stav a vitalitu střev, jater, sleziny, žaludku.

V oblasti urogenitální určíme velikost a náplň dělohy, množství plodů a stádium březosti, stav močového měchýře, ledvin, močovodů a přítomnost močových kamenů.

V hrudníku zobrazíme srdce, zhodnotíme jeho stah, poměry síní a komor.

sono artvet
Rentgenová místnost

Rentgenové vyšetření

RTG vyšetření je důležitá neinvazivní metoda k zobrazení hrudníku, dutiny břišní a zejména kostí.

V hrudníku díky rtg odhalíme přítomnost tekutiny, stav plicního pole a srdce, přítomnost mas, velikost trachei, cév a jícnu.

V dutině břišní zejména velikost, náplň, torze orgánů a přítomnost cizích těles či močových kamenů. Díky kontrastním látkám v praveným do organismu můžeme také vyšetřit i vnitřní část trubicových orgánů a cév, jako je žaludek, střeva, močový měchýř, močovody i ledviny.

K zobrazení kostí je RTG naprostou nezbytností. Odhalíme zlomeniny, růstové a vývojové vady, dědičná onemosnění.

Laboratoř

Vyšetření krve a moči je stěžejní pro včasné odhalení onemocnění jejichž léčba nesnese odklad.

Proto je naše ordinace vybavena moderními přístroji, které nám během několika minut dají výsledek a umožní nám správně a hlavně včas se rozhodnout pro nejvhodnější terapii.

Hematologické vyšetřeni krve

Vyšetřeni krevního obrazu tedy počtů a poměrů bílých a červených krvinek, destiček, hematokritu, srážecích faktorů…

Tato vyšetření odhalí záněty v těle, autoimunitní onemocnění, anémie, poruchy srážlivosti a mnoho dalších.

IMG_20200311_093936
IMG_20200311_181036

Biochemické vyšetřeni krve

Odhalí funkci a poškozeni orgánů dříve než jsme schopni ho zaznamenat jinými diagnostickými metodami.

Vyšetřeni ledvin, jaterních a střevních enzymů, slinivky, iontů, bílkovin….

Celkový protein, albumin, ALP, AST, ALT, GGT, bilirubin, TG, cholesterol, glukóza, K, Na, Mg, Ca, P, amyláza, lipáza, cPL, creatinin, urea …

Imunologické vyšetření – vyšetření hormonů

Doplňkové vyšetřeni krve ke stanovení hladiny hormonů štítné žlázy, nadledvinek, pohlavních hormonů, žlučových kyselin.

T4, TSH, Progesteron, Cortizol, žlučové kyseliny…

IMG_20200311_202105
IMG_20200311_094023

Vyšetření moči

Odhalí hustotu moči, přítomnost zánětu, krve, bakterii, kamenů na biochemické i mikroskopické úrovni.

Zahrnuje biochemické vyšetřeni prostřednictvím močového analyzátoru, měření hustoty na refraktometru a vyšetření močového sedimentu pod mikroskopem.

Mikroskopické vyšetření

Stěžejní vyšetření pro širokou škálu odvětví.

Vyšetření krve – změny tvaru, počtu a segmentace buněk, přítomnost parazitů

Vyšetření močového sedimenetu – přítomnost zánětu, krve, kamenů, bunky epitelů

Dermatologické vyšetření – změna struktury chlupů a vrstev kůže, přítomnost parazitů

Vyšetřeni trusu – přítomnost parazitů a protozoi

 

IMG_20200311_093313

Cytologie

Cytologie je metoda posuzující mikroskopický vzhled buněk. Základním údělem cytologie je odlišený zánětlivého procesu od nádorového. U nádorových procesů nám může poskytnou cenné informace, zda daný proces je zhoubný či nezhoubný, některé typy nádorů (např. mastocytom) lze cytologicky diagnostikovat definitivně. V jiných případech nám poskytne cenné informace o prognóze a pomůže nám nastavit ideální terapeutické řešení daného problému.

Vzorkem může být jakákoliv tkáň, krev, sekret. Odběr vzorku probíhá nejčastěji metodu tzv. tenkojehelnou aspirací – za použití injekční stříkačky a jehly. Odběr je bolestivý stejně jako běžná injekční aplikace. Dalšími možnostmi odběru je seškrab, výtěr, otiskový preparát, všechny metody se především využívají u dermatologických pacientů. Po odběru probíhá speciální barvení a dále posouzení pomocí moderního mikroskopu. Výsledky jsou dle typu vyšetřované tkáně již v den odběru nebo další pracovní den. V případě komplikovaných pacientů nebo například cytologie kostní dřeně lze využít konzultace s erudovanými specialisty ve veterinární cytologii.

Příklady, kdy využíváme cytologii na našem pracovišti:

  • Kožní a podkožní útvary

  • Cytologie ušních výtěrů – především u zánětů zvukovodů

  • Pacienti s dermatologickými obtížemi – vyrážky aj.

  • Vyšetření tekutiny v dutině hrudní, břišní, osrdečníkové

  • Zhodnocení krevních nátěrů – pro přesnější posouzení jednotlivých krevních buněk

  • Aspiráty z vnitřních orgánů

  • Vaginální cytologie – zánětlivé procesy, detekce fáze cyklu

  • Rektální cytologie – zánětlivé procesy