Co vaši miláčci potřebují pro cestu do zahraničí? Musíte splnit tři podmínky: europas,  mikročip a očkování.

 

 

  1. pas
  2. identifikace zvířete mikročipem
  3. očkování proti vzteklině -zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří.

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:
Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán.

Členské státy, které si stanovily další podmínky:
Finsko – ošetření proti echinokokóze
Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:
Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko.

Poznámka:
Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

  1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas
  2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  3. očkování proti vzteklině
  4. sérologické vyšetření na vzteklinu k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

Čipování a vystavení pasu provádíme v naší ordinaci.

Více informací o cestování na stránkách www.svscr.cz.